پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
کیسه بوکس

توضیحات آگهی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113677817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس شیرو کد 001 ارتفاع 90 سانتی‌ متر

کیسه بوکس شیرو کد 001 ارتفاع 90 سانتی‌ متر
کیسه بوکس شیرو کد 001 ارتفاع 90 سانتی‌ متر
۱۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112347658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کیسه و دستکش بوکس کد 98765

ست کیسه و دستکش بوکس کد 98765
ست کیسه و دستکش بوکس کد 98765
۲۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/351220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس فومی 120 سانتی‌متری

کیسه بوکس فومی 120 سانتی‌متری
کیسه بوکس فومی 120 سانتی‌متری
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4195243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس شیرو 77 سانتی‌ متر

کیسه بوکس شیرو 77 سانتی‌ متر
کیسه بوکس شیرو 77 سانتی‌ متر
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13ecc527c6ff49fac9ea3a0f8fa2268772629147_1609623843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 70

کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 70
کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 70
۲۱۰,۰۰۰
٪۳۷
۱۳۲,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113634080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس مدل VM-530

دستکش بوکس مدل VM-530
دستکش بوکس مدل VM-530
۶۰,۰۰۰
٪۳
۵۸,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3912359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست لوازم بوکس تامکس مدل 01

ست لوازم بوکس تامکس مدل 01
ست لوازم بوکس تامکس مدل 01
۱۵۸,۰۰۰
٪۳
۱۵۳,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50b7daf7d6858d4cc6eb115fae76ce28252cfc0e_1611828748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس گارد مدل GA12050

کیسه بوکس گارد مدل GA12050
کیسه بوکس گارد مدل GA12050
۴,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d76de0ccb62f5788356f14b7a5d7b93cdc1110f6_1597909200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مگا فیتنس مدل S228M

کیسه بوکس مگا فیتنس مدل S228M
کیسه بوکس مگا فیتنس مدل S228M
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2953619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس کوروش 120 سانتی متر

کیسه بوکس کوروش 120 سانتی متر
کیسه بوکس کوروش 120 سانتی متر
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110293910.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس بچه گانه مدل SPIDER MAN 1

کیسه بوکس بچه گانه مدل SPIDER MAN 1
کیسه بوکس بچه گانه مدل SPIDER MAN 1
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6cf8c36755259ef6c5514a95bd2fd4d36dc668a9_1606948352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل vk2

کیسه بوکس مدل vk2
کیسه بوکس مدل vk2
۲۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119494104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس آدیداس کد ADIBC07

دستکش بوکس آدیداس کد ADIBC07
دستکش بوکس آدیداس کد ADIBC07
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116975861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نانچیکو ورزشی مدل BW20

نانچیکو ورزشی مدل BW20
نانچیکو ورزشی مدل BW20
۲۳,۰۰۰
٪۹
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3365667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش کیسه بوکس مدل انگشتی xl

دستکش کیسه بوکس مدل انگشتی xl
دستکش کیسه بوکس مدل انگشتی xl
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f4a6f254ffbb29cc09781a344454e004674bc712_1600674860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل King-0090

کیسه بوکس مدل King-0090
کیسه بوکس مدل King-0090
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a91cb32fe957b16d83106e2063d4ba60b41ab49_1600674556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل King-0050

کیسه بوکس مدل King-0050
کیسه بوکس مدل King-0050
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8b8a0d1794610d041c5fc07c6eb2443830edb23_1611003581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس پارس اسپرتز کد 90

کیسه بوکس پارس اسپرتز کد 90
کیسه بوکس پارس اسپرتز کد 90
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/409ac5d9b646675e592dd6c3884de5f6bc7a0896_1609927717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس آر دی ایکس مدل R12

دستکش بوکس آر دی ایکس مدل R12
دستکش بوکس آر دی ایکس مدل R12
۴۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112109165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس کد 01

دستکش بوکس کد 01
دستکش بوکس کد 01
۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ad6a94f283b392812af3d2b334fb9907e27b3f8_1606239966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس آدیداس مدل AIBA G1

دستکش بوکس آدیداس مدل AIBA G1
دستکش بوکس آدیداس مدل AIBA G1
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3130709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس تاپ 60سانتی متری

کیسه بوکس تاپ 60سانتی متری
کیسه بوکس تاپ 60سانتی متری
۸۱,۰۰۰
٪۳
۷۸,۵۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49bb485413a95f3363056acbff73fd1c098ac95d_1613904838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس اورلست مدل EV12

دستکش بوکس اورلست مدل EV12
دستکش بوکس اورلست مدل EV12
۳۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112990748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس مدل charm-R

دستکش بوکس مدل charm-R
دستکش بوکس مدل charm-R
۲۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4910b43b5a2ac36d6a7a32607364c0e37424447_1600675202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس اورلست مدل ES-0090

کیسه بوکس اورلست مدل ES-0090
کیسه بوکس اورلست مدل ES-0090
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/15fc77ff1141dd17c5cbfbe1fa0033df04c884bb_1606987251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نانچیکو ورزشی مدل NCH

نانچیکو ورزشی مدل NCH
نانچیکو ورزشی مدل NCH
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3319037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پکیج دستکش بوکس مدل (( تایگر )) همراه با یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی

پکیج دستکش بوکس مدل (( تایگر )) همراه با یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی
پکیج دستکش بوکس مدل (( تایگر )) همراه با یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe6e231742dac8ff19ed878a761fff5b605dc64f_1611638126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل Tsky901

کیسه بوکس مدل Tsky901
کیسه بوکس مدل Tsky901
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/611463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش کیسه بوکس آدیداس کد ADIBGS03

دستکش کیسه بوکس آدیداس کد ADIBGS03
دستکش کیسه بوکس آدیداس کد ADIBGS03
۹۷۵,۰۰۰
٪۲۵
۷۳۱,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3435780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس چرمی 120 سانتی‌متری

کیسه بوکس چرمی 120 سانتی‌متری
کیسه بوکس چرمی 120 سانتی‌متری
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4912649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس سایز 16 اونس به همراه گارد لثه و ساک ورزشی

دستکش بوکس سایز 16 اونس به همراه گارد لثه و ساک ورزشی
دستکش بوکس سایز 16 اونس به همراه گارد لثه و ساک ورزشی
۷۲,۰۰۰
٪۵
۶۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3002798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس مدل 001 به همراه یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی

دستکش بوکس مدل 001 به همراه یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی
دستکش بوکس مدل 001 به همراه یک عدد گارد لثه و ساک ورزشی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/530090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

میت پنجه‌ای تکواندو فوم تاپ تن

میت پنجه‌ای تکواندو فوم تاپ تن
میت پنجه‌ای تکواندو فوم تاپ تن
۳۲,۰۰۰
٪۹
۲۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06dc4fc9962bf37ada61de5aa07a7cc159541ff1_1609538267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 50

کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 50
کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 50
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45625fb44494a5584293cbfc8618303a1bfc5e24_1607419818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس ولو کد 3190

دستکش بوکس ولو کد 3190
دستکش بوکس ولو کد 3190
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f35314e56f3f040b894274691d4aae2d6b6a2438_1606727867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستکش بوکس آدیداس مدل Competition کد ADIBC02

دستکش بوکس آدیداس مدل Competition کد ADIBC02
دستکش بوکس آدیداس مدل Competition کد ADIBC02
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیسه بوکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم