پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
فروش ویژه هندزفری و هدفون

توضیحات آگهی

بهترین پیشنهاد خرید آنلاین هدفون از سایت دیجی کالا

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccd305fd5014899cef6f4dc33524ba24139009fc_1617784086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری اچ اند ام مدل G8

هندزفری اچ اند ام مدل G8
هندزفری اچ اند ام مدل G8
۲۹۹,۰۰۰
٪۵۰
۱۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae6e6c3a785c79e9a1df986413dba2aff12bd3c3_1614605275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل RT-A82

هندزفری مدل RT-A82
هندزفری مدل RT-A82
۱۲۹,۰۰۰
٪۶۲
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7b7c80d1a46637b896db99697d37274f7cc7c51_1615361037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل RT-P3

هندزفری مدل RT-P3
هندزفری مدل RT-P3
۱۲۹,۰۰۰
٪۶۹
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a553b42cd48a619d7ff08579b276edff674e413_1614605357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-583

هدفون بلوتوثی مدل RT-583
هدفون بلوتوثی مدل RT-583
۳۵۹,۰۰۰
٪۴۵
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/280a9446deba4d108e0acee2c64aa529ac728701_1614674430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل RT-T6

هندزفری مدل RT-T6
هندزفری مدل RT-T6
۱۲۵,۰۰۰
٪۶۱
۴۸,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57ab520ae2034a7bffbc66ef675e56697e65afb6_1607838750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل MA-68

هندزفری مدل MA-68
هندزفری مدل MA-68
۱۰۵,۰۰۰
٪۶۲
۳۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dca77932e7fb44a523ab9b6f12f8f85443365a32_1615633146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-585

هدفون بلوتوثی مدل RT-585
هدفون بلوتوثی مدل RT-585
۳۹۹,۰۰۰
٪۴۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cf3b68ce717ee8225b471c8aba721ce0d7dbb8e_1615633395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-A1

هدفون بلوتوثی مدل RT-A1
هدفون بلوتوثی مدل RT-A1
۴۶۹,۰۰۰
٪۳۶
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d830ba29eb5d76514607eceba90a6aa4913e667_1615360457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری یونیورسال مدل RT-A62

هندزفری یونیورسال مدل RT-A62
هندزفری یونیورسال مدل RT-A62
۱۲۹,۰۰۰
٪۶۲
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62b5ba4ba3d9139efda23227472a21ee6b519db7_1614580855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل SE01

هندزفری مدل SE01
هندزفری مدل SE01
۱۱۰,۰۰۰
٪۴۹
۵۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97a84b4314804615e98c30700f6139c9498658d4_1614580715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل 8423

هندزفری مدل 8423
هندزفری مدل 8423
۱۳۰,۰۰۰
٪۵۳
۶۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6830ddfcfedf2044a67cc5fc099fc64d6da48cd4_1614493081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری لامیو مدل E11

هندزفری لامیو مدل E11
هندزفری لامیو مدل E11
۱۳۵,۰۰۰
٪۶۳
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83a24dd003b9939f2b4e01776a0b443cb32e6ef9_1615633234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-15

هدفون بلوتوثی مدل RT-15
هدفون بلوتوثی مدل RT-15
۳۹۹,۰۰۰
٪۴۳
۲۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91bfe0b21395367bbb5fe08347e5535edae6b52f_1615643204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-559

هدفون بلوتوثی مدل RT-559
هدفون بلوتوثی مدل RT-559
۳۹۹,۰۰۰
٪۴۳
۲۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111059101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots
هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots
۴۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba4eb87c9f491557673071a1e5a8e005f00fddb3_1617041321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل L-62

هندزفری مدل L-62
هندزفری مدل L-62
۱۰۵,۰۰۰
٪۶۰
۴۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/435397544fd0bf0f51c566581258ac6c1281a837_1617129623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل x6

هندزفری مدل x6
هندزفری مدل x6
۱۱۰,۰۰۰
٪۵۹
۴۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d1c9013c222e8ed215c4f809b2f8682679339ca_1617041826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل L-86

هندزفری مدل L-86
هندزفری مدل L-86
۱۰۵,۰۰۰
٪۶۰
۴۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdde3280542f26e5cb1c6c51927578b79b85d843_1615633319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل RT-A2

هدفون بلوتوثی مدل RT-A2
هدفون بلوتوثی مدل RT-A2
۴۹۹,۰۰۰
٪۴۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ec284a09a2367deaf00690fd3c7d847672135d8_1610534871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل P39 2021

هدفون بلوتوثی مدل P39 2021
هدفون بلوتوثی مدل P39 2021
۱۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119617814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم مدل inpods 12

هدفون بی سیم مدل inpods 12
هدفون بی سیم مدل inpods 12
۱۸۲,۰۰۰
٪۳۱
۱۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110490415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بلوتوث مدل SP01

هندزفری بلوتوث مدل SP01
هندزفری بلوتوث مدل SP01
۴۰,۰۰۰
٪۱۱
۳۵,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113617321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم مدل P47

هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم مدل P47
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d033638d1cf00969b1ee8c63836327a79f54a2b7_1609855503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل U-28

هندزفری مدل U-28
هندزفری مدل U-28
۴۰,۰۰۰
٪۱۶
۳۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113737054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05
هدفون بی سیم لنوو مدل HE05
۱۶۰,۸۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04a4351a91e1a5ff0f23665aa423a926043886b7_1597342914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic
۷۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f6f69f9501855dae03de6a404fbccff59f40bc1_1610798881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113966906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ
هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5415532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوث مدل i7

هدفون بلوتوث مدل i7
هدفون بلوتوث مدل i7
۴۶,۱۰۰
٪۳
۴۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dd5c4321275b4417c1b988f0a86c48c133bfb08_1598172722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2

هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2
هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215a6d8f7c02b96630ec18b96eca80366fa7e481_1610523791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری کین مدل K-100

هندزفری کین مدل K-100
هندزفری کین مدل K-100
۴۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S
هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S
۱۷۶,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ce1c8af866e53fb26c18fadd68274faf58d0536_1615279980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم لنوو مدل QE03

هدفون بی سیم لنوو مدل QE03
هدفون بی سیم لنوو مدل QE03
۲۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/715648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124
هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a092f2ddbd86596175c5dcdfc947c3786183e4d.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15
۶۲۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b824650ecd882d80f918777b643feb643ef923b8_1594554161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل j5 tpe

هندزفری مدل j5 tpe
هندزفری مدل j5 tpe
۱۳,۸۰۰ تومان

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فروش ویژه هندزفری و هدفون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم