پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
بهترین قیمت عطر و ادکلن  ژک ساف مردانه در یاسوج

توضیحات آگهی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1047469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Gladiator حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Gladiator حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Gladiator حجم 100 میلی لیتر
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114830231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر مردانه ژک ساف مدل Humidity حجم 100 میلی لیتر

عطر مردانه ژک ساف مدل Humidity حجم 100 میلی لیتر
عطر مردانه ژک ساف مدل Humidity حجم 100 میلی لیتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114830408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر مردانه ژک ساف مدل Grazie حجم 100 میلی لیتر

عطر مردانه ژک ساف مدل Grazie حجم 100 میلی لیتر
عطر مردانه ژک ساف مدل Grazie حجم 100 میلی لیتر
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f891003150dd009ebbd95690f9d0128f8d1abed_1600106522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوپرفيوم مردانه ژک ساف مدل Davinci Salute حجم 75 ميلي ليتر

ادوپرفيوم مردانه ژک ساف مدل Davinci Salute حجم 75 ميلي ليتر
ادوپرفيوم مردانه ژک ساف مدل Davinci Salute حجم 75 ميلي ليتر
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121845887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مدل Senorita حجم 22 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مدل Senorita حجم 22 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مدل Senorita حجم 22 میلی لیتر
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/871885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر
۲۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114829531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر مردانه ژک ساف مدل Icon حجم 100 میلی لیتر

عطر مردانه ژک ساف مدل Icon حجم 100 میلی لیتر
عطر مردانه ژک ساف مدل Icon حجم 100 میلی لیتر
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120759064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Avenger حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی حجم 22 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Avenger حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی حجم 22 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Avenger حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی حجم 22 میلی لیتر
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd9cf8cb7131a8864906f3e365a32f104c145af2_1632929173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Party king حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Party king حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Party king حجم 100 میلی لیتر
۳۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1655333a19ef6ae5c0f12c92e43a423e16e95a9a_1616056349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 22 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 22 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر به همراه عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 22 میلی لیتر
۴۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/598564c615aeb1ced095952813aa9be2cff27d55_1615875973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل AVENGER حجم 100 میلی لیتر
۳۵۶,۸۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2d524d4d179046db01b05212cb76c943a500666_1615815226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل GRAZIE حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل GRAZIE حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل GRAZIE حجم 100 میلی لیتر
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb53ecdae5b6bb4870aee158cafae504e1bbd0ec_1615873385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل MAGIC حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل MAGIC حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل MAGIC حجم 100 میلی لیتر
۳۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119575725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تستر ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر

تستر ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر
تستر ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Magic حجم 100 میلی لیتر
۳۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112348602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Da Vinci Dark Night حجم 75 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Da Vinci Dark Night حجم 75 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Da Vinci Dark Night حجم 75 میلی لیتر
۳۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113394131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل DESIRE حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل DESIRE حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل DESIRE حجم 100 میلی لیتر
۳۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1136072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 100 میلی لیتر
۲۸۲,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/869497.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Black حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Black حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک ساف مدل Black حجم 100 میلی لیتر
۳۱۹,۵۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/574180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Da Vinci حجم 75 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Da Vinci حجم 75 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Da Vinci حجم 75 میلی لیتر
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1350109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه ژک‌ ساف مدل Dark Musk حجم 100 میلی لیتر
۴۱۴,۰۰۰
٪۱۸
۳۳۹,۰۰۰ تومان

 

 

 

——————– کمی درباره عطر بیشتر بدانیم ———————-

محصولاتی که به‌عنوان انواع عطر شناخته می‌شوند تنها در میزان غِلظت مواد اولیهٔ معطر در حلال آن که می‌تواند شامل اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول باشد متفاوت هستند. شدت و ماندگاری عطر بر اساس غلظت، شدت و طول عمر ترکیبات معطر (اسانس طبیعی / مواد اولیهٔ مصنوعی) مورد استفاده در آن می‌باشد: هر قدر درصد ترکیبات معطر افزایش می‌یابد، شدت و ماندگاری آن نیز زیادتر می‌شود.

معیارهایی که برای توصیف غِلظت تقریبی یک عطر با استفاده از درصد یا حجم روغن معطر در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد معمولاً مبهم و غیر دقیق می‌باشند. فهرستی از عبارات معمول به شرح زیر ارائه شده‌است:

  • پودر عطر شامل ۳۱٪ اسانس عطری در پودر تالک آرایشی بدون وجود الکل می‌باشد.
  • عطر یا perfume با غلظتی بین ۳۰–۴۰٪ از مواد معطر؛ غلیظ‌ترین، خالص‌ترین، ماندگارترین و در عین حال گران‌ترین نوع عطر است.
  • اسپریت دو پرفیوم یا ESdP شامل ۱۵–۳۰٪ مواد معطر، یک ترکیب که به‌ندرت بین عصاره عطر و ادوپرفیوم استفاده می‌شود.
  • ادو پرفیوم یا EdP به معنی «مایع عطر» با غلظتی در حدود ۱۰–۲۰٪ رایج‌ترین نوع عطر است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر هم نیست. این نوع عطر را با عبارت (millésime) نیز نشان می‌دهند.
  • اُدوتویلت یا EdT به‌معنی «مایع آرایش» در حدود ۸–۱۶٪ غلظت داشته و بوی ملایمی دارد که ماندگاری زیادی هم ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود.
  • ادوکلن یا EdC، به‌معنی «مایع کلن» با غلظتی در حدود ۳–۶٪ از مواد معطر قابل ذکر است که عبارت Original Eau de Cologne یک نام تجاری ثبت شده‌است.
  • پرفیوم میست با غلظت ۳–۸٪ مواد معطر در حلال غیرالکلی.
  • اسپلش و افترشیو (EdS) با ۱–۳٪ غلظت مواد معطر.

در تمام این محصولات اتانول یا ترکیب آب و اتانول به عنوان حلال مواد معطر به کار می‌رود. مواد اولیهٔ معطر می‌توانند در روغن‌های بی‌بوی دیگری نظیر روغن نارگیل تصفیه شده یا در موم‌های مایعی نظیر روغن جوجوبا (Jojoba oil) حل شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بهترین قیمت عطر و ادکلن ژک ساف مردانه در یاسوج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم