پیشنهاد ویژه
شماره آگهی: 11046
پیشنهاد ویژه
اسپیکر بلوتوثی

توضیحات آگهی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1352724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
۱۱۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112132204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
۲,۷۸۰,۰۰۰
٪۲۳
۲,۱۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5044080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9d100c5a9c6dc286b6d54962e649cc63b1ac97f_1598353979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5057463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112373812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
۳۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a651735a0b7c36652cded01f22cce4643f6332a_1614714466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی تی اند جی مدل TG155

اسپیکر بلوتوثی تی اند جی مدل TG155
اسپیکر بلوتوثی تی اند جی مدل TG155
۲۳۰,۰۰۰
٪۱۲
۲۰۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5249330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1924415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d8b3f1d182ca9eef24eaed9d079e185eb67e559_1612428409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل SK-1037

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل SK-1037
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل SK-1037
۶۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b1a4ed1c441d74cb9f09a235dbe34e52d542495_1603374256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310
۱۴,۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111089738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111744161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8587ef83e2e217492699fb9e24337833c6bac5db_1608623857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ مدل FT-17O

اسپیکر دسکتاپ مدل FT-17O
اسپیکر دسکتاپ مدل FT-17O
۷۰۰,۰۰۰
٪۵۴
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی مدل 858

اسپیکر بلوتوثی مدل 858
اسپیکر بلوتوثی مدل 858
۱۳۲,۰۰۰
٪۱۸
۱۰۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111395053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3
۲۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f878ccecf3eb2bb7a2245aebc79dbdf4858f7d97_1605454218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro

اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro
اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5b8d655b2b237550f1fc284f866da397ad5b647_1596566286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ هارمن کاردن مدل soundsticks 4

اسپیکر دسکتاپ هارمن کاردن مدل soundsticks 4
اسپیکر دسکتاپ هارمن کاردن مدل soundsticks 4
۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3576501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2707112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
۹۷۰,۰۰۰
٪۳۶
۶۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c840803e74951ca377e43d3682813c4ee9c631f1_1613917280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115744271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
۱۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1932723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
۲۱۴,۹۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113704956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113664952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100

پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100
پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100
۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2007ddaf0fa8115f48d11bc57baf3d98469740a9_1598373989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ مدل G-101

اسپیکر دسکتاپ مدل G-101
اسپیکر دسکتاپ مدل G-101
۱۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121815740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121004283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل HL-668W

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل HL-668W
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل HL-668W
۱۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3864853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5fd0327d49a63d10bd740c4f04cdfdb19396f3ff_1607373222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۵۲
۵۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1251244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800

اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800
اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110763711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۱۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
۵۹۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f79d2fca33f0cd2f0edd55bf3dca926f35172771_1608029165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS552

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS552
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS552
۳,۸۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113574274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A10

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A10
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A10
۱۳۵,۰۰۰
٪۲۷
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5e169e11dd1e1e6209b98c27aef805413c53cd3_1609090939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی اپل مدل HomePod Mini

اسپیکر بلوتوثی اپل مدل HomePod Mini
اسپیکر بلوتوثی اپل مدل HomePod Mini
۵,۲۹۴,۰۰۰ تومان

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپیکر بلوتوثی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها:
باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم